Snedkernes Efterårsudstilling 2021

Sted

Sophienholm Kunsthal Nybrovej 401 DK – 2800 Kongens Lyngby

www.sophienholm.dk

Tid

Udstillingsperiode 6. november 2021 - 2. januar 2022

2021

I år er det 40 år siden, at Snedkernes Efterårsudstilling åbnede dørene til sin første udstilling – en udstilling, som viste møbler helt efter foreningens ånd og vedtægter: nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet. Det var samtidig den første i en lang række af udstillinger, hvor vi i år åbner for nummer 40 i rækken. Vi er i SE utrolig stolte over, at foreningen i år kan fejre sin 40-års fødselsdag. Titlen på dette års udstilling er Tid, Takt & Tone. Et tema, som både illustrerer, at SE er en forening, der har en lang historie, og at det er en levende forening, som hilser fremtiden velkommen med nye forståelser for den tid, vi lever i, og hvordan den afspejles i de møbler, vi omgiver os med. Takt og tone kan tolkes indholdsmæssigt og formmæssigt, da takt og tone både betegner de måder, vi mennesker er sammen på – ofte med en respektfuld omgangsform og i lyset af sociale regler, der ændrer sig over tid – og den formmæssige dimension, som siger noget om et møbels rytme og takt, farve og tone. Danske møbeldesignere har en lang og god tradition for at forny sig og en god forståelse for de krav, samtiden stiller, og SE understøtter de gode takter med sin eksperimenterende og nyskabende tilgang til møbeldesign. I år udstiller vi på Sophienholm Kunsthal, et samarbejde, som vi er utrolig glade for, da det er et spændende sted, der både forholder sig til sin egen historie og beriger sin omverden kulturelt. Tid, Takt & Tone er en udstilling, der giver et professionelt og eksperimenterende bud på, hvad møbler skal kunne i 2021 i lyset af de nye krav, samtiden stiller til form, funktion og produktion. Så gå på oplevelse i dette års store udbud af møbler, der – hver på sin måde – fortolker temaet Tid, Takt & Tone. Stort tillykke til Snedkernes Efterårsudstilling og rigtig god fornøjelse med dette års udstilling!

Udstillingsdesign

Sara Martinsen
www.saramartinsen.com

Oversættelse

Text og redigering

Tekster om de enkelte udstillingsprojekter er skrevet af designerne selv. Alle andre tekster er skrevet af Astrid Ellemo.

Foto

Egon Gade Artwork

Grafik

Maria Hviid Bengtson

Tema

Tid er en forunderlig størrelse i dette tilfælde 40 år med SE møbler og en unik forening. Nu tager vi fat på de næste 40 år, og det kan kun lykkes, fordi vi forholder os til nu-tiden, frem-tiden og husker at eksperimentere. SE ́s medlemmer har enestående muligheder for at præge tiden og fremtiden.

Takt og Tone kan både tolkes indholdsmæssigt og formmæssigt, da forståelse af Takt og Tone både er måder, vi mennesker er sammen på, ofte på en respektfuld måde, som indeholder sociale regler, der ændrer sig over tid og til den formmæssige forståelse, som siger noget om et møbels rytme (Takt) og farve (Tone).

Så det er på ingen måde nødvendigt at forstå Takt og Tone efter Emma Gads stramme fortolkning, det kan også være efter Friederike Bruns forståelse. Friederike Brun boede på Sophienholm fra 1790 til 1835, hun var kendt for sine saloner, hvor datidens digtere og kunstnere mødtes og talte respektfuldt med hinanden, berigede hinanden.

Findes der en takt og tone inden for møbeldesign der er med til at definere det handlingsrum møbler skabes i, og kan dette ændres over tid?

Så hvordan forholder et møbel fra 2021 sig til Tid, Takt og Tone med hensyn til: brugen af møblet, den sociale kontekst møblet optræder i globalt som lokalt, designmæssigt, materialer, farver etc.

Dimensioner:

Møblet må max måle 60 x 60 cm i grundplan, og der er ingen begrænsninger i højden, ud over at det skal være muligt at få ind i Sophienholms udstillingslokaler.

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Augustinus Fonden

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

Gurli og Paul Madsens Fond

KrogagerFonden

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF Fonden

Træfonden

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

exponent

Snedkernes Efterårsudstilling